-->

Benarkah Tawassul itu Syirik

Menurut Ibnu Abbas, Tawassul adalah pendekatan kepada Allah. Setiap amal sholih adalah manifestasi dari pendekatan (tawassul) kepada allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah juga realisasi dari pendekatan seseorang kepada Allah, menyebutkan nama atau cerita-cerita orang-orang yang dekat kepada Allah ketika berada dihadapan Allah dan berdo’a kepada-Nya juga dapat mendekatkan diri kepada-Nya. Benarkah Tawassul itu Syirik?atau hanya omong-omong tanpa dalil?

0 Response to "Benarkah Tawassul itu Syirik"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Author Details